Posted by admin | Możliwość komentowania Dlaczego butle do gazów technicznych należy legalizować została wyłączona

Dlaczego butle do gazów technicznych należy legalizować
Spawalnicze gazy przechowuje się najczęściej w dedykowanych butlach. Zależnie od typu gazu takie butla do mieszanki spawalniczej, Butla butle 8 L będą miały różne parametry wytrzymałościowe i wielkość. Jednak ze względu na wysokie ciśnienia jakie panują w środku bardzo ważne jest, żeby te elementy były zawsze w odpowiednim stanie technicznym. Z tego też powodu co ustalony czas niezbędne jest wykonanie homologacji, która potwierdzi dalsze użytkowanie lub przeznaczy jednak butlę do zutylizowania. Taka homologacja wykonana być może jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, i złożona jest z dwóch części. Na samym początku Butla butle 40 L jest dokładnie oglądana pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i korozji. Jeśli wszystko będzie w porządku, to następnie za pomocą specjalnego urządzenia zostanie przeprowadzona próba ciśnieniowa. Pozytywny rezultat badania umieszczony zostanie na powierzchni butli, a właściciel otrzyma komplet dokumentów.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.